Algemeen

Een BerryAlloc® microsite kan enorm bijdragen aan de vindbaarheid op het internet. Dit komt doordat wij de website zo hebben gebouwd dat Google dit hoger waardeert. Vindbaar zijn op internet is erg belangrijk omdat uit onderzoek is gebleken dat de circa 30% van de uiteindelijke kopers van vloeren zich eerst online oriënteren.

Wij vragen een kleine bijdrage voor de kosten die gemaakt worden om de websites te onderhouden en de servers draaiende te houden. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en trachten hier ook transparant in te zijn. Andere bedrijven die een microsite aanbieden en dit gratis aanbieden, maken minstens dezelfde kosten als dat wij, maar verrekenen dit wellicht op een andere manier.

Belangrijker nog is hoeveel een microsite kan opleveren. Door het beter vindbaar maken van je winkel op internet kunnen we meer mensen aansporen om de fysieke winkel te bezoeken. We noemen dit in vaktermen een lead. Door een bezoeker met de juiste informatie naar je winkel te laten gaan is de kans groter dat er een verkoop plaats vind.

Onderhoud

Momenteel kunnen alleen de teksten en logo’s aangeleverd worden zoals staat aangeduid op de profielpagina (uitnodiging) de teksten over ons, openingstijden, USP’s (Unique Selling Points) en NAW gegevens zijn dus aanpasbaar. Er kunnen ook geen wijzigingen worden doorgevoerd in de lay-out van de tekst, zoals witregels of opsommingstekens

De reden hiervoor is dat we graag een eenduidige stijl en opmaak willen houden. Dit bevorderd de vindbaarheid in de zoekmachines en draagt bij aan de professionele uitstraling

Hoewel dat kan raden wij dat zeer sterk af. Bezoekers van uw website beschouwen een pagina als een geheel. Als zij scrollen, verwachten zij ook dat de hele pagina meescrolt en niet dat zij in een apart frame een scrollbar moeten gebruiken. Bovendien verstopt een frame de inhoud en kunnen de zoekrobots, die ervoor zorgen dat de website hoger in de zoekresultaten komen, niet goed de inhoud van de microsite doorzoeken.

Beter is het als u middels een link of een afbeelding op uw eigen website verwijst naar de microsite en dit óf in hetzelfde venster laat openen óf in een nieuw venster opent. Hierdoor behoudt de bezoeker een goede coördinatie.

Voorwaarden

Na inschrijving bent u 1 jaar lid. U kunt dan na één jaar vanaf aanmeldingsdatum uw eigen BerryAlloc® microsite opzeggen.

Na het eerste jaar is uw opzegtermijn 1 maand, gerekend vanaf de eerste van de opvolgende maand waarin u opzegt. Bijvoorbeeld u stuurt op 16 juni een formulier in om op te zeggen, dan wordt het abonnement beëindigd per 1 augustus van datzelfde jaar.